Ouderbegeleiding

Opvoeden gaat niet altijd van zelf. Er wordt veel over opvoeden gepubliceerd, er zijn veel programma’s op tv. Dat maakt het niet altijd makkelijker..

Vanuit de kindercoaching en kinder- en jeugdtherapie geeft Spelenderwijz adviezen aan ouders/ verzorgers over wat een kind specifiek nodig heeft. Daarnaast bespreekt Spelenderwijz samen met ouders wat zij graag anders willen in de omgang met hun kind. En hoe zij dat aan kunnen pakken.

Zo helpt Spelenderwijz ouders om het opvoeden leuker te maken en het contact te verbeteren met hun kind.

Gang van zaken:

Ouders nemen contact op. Ouders krijgen een vragenlijst toegestuurd. Dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. De ouders vertellen wat het probleem is. Wat willen zij veranderen in het contact met hun kind? We kiezen samen wat de beste manier is om aan de slag te gaan.


De kosten zijn €60,- inclusief btw per sessie.


Het is ook mogelijk om cursussen of workshops te volgen

Naast ouderbegeleiding verzorg ik ook ouderavonden op scholen. Heeft u een specifiek thema over opgroeien en ontwikkeling van kinderen? In overleg maken we een aktief en afwisselend programma op maat.

Terug naar de startpagina voor professionals.