Ouderbegeleiding

Tijdens het opgroeien hebben kinderen te maken met problemen waar u als ouders/verzorgers bezorgd om bent. Wat zou uw kind moeten leren om te zorgen dat zijn of haar probleem verdwijnt? Wat zou u anders willen doen om het contact met uw kind te verbeteren?

kindercoaching, kinder-en jeugdtherapie

U kunt mij bellen voor een oriënterend gesprek. Dit gesprek is gratis en duurt ongeveer een half uur.
Dan vindt een intakegesprek plaats. U krijgt vooraf een vragenlijst toegestuurd. En in overleg is uw kind wel of niet bij het intakegesprek aanwezig.
Spelenderwijz werkt zo licht en zo kort mogelijk. Bij kindercoaching zal het vooral gaan om het versterken of aanleren van vaardigheden. Bij de kinder- en jeugdtherapie zal er ook aandacht zijn voor de oorzaak en het ontstaan van het probleem.

Cursussen en Workshops

Het is ook mogelijk om deel te nemen aan cursussen of workshops over thema’s rondom ontwikkeling, opgroeien van kinderen en opvoeden. Op de pagina's over Workshops en Cursussen vindt u meer informatie over de inhoud van de bijeenkomsten en hoe u kunt meedoen.

Terug naar de startpagina voor ouders.